Παραιτείται ο Διευθυντής του Κ.Υ. Σφακίων, Γιάννης Κατσικογιάννης