Το πρόβλημα με τα νερά της βροχής που κατεβαίνουν από τον κάμπο των Λακωνίων και συναντούν τον επαρχιακό δρόμο της Κριτσάς, μετά τη διασταύρωση προς Λακώνια, εξακολουθεί να υπάρχει.

Κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν προ διμήνου κάπως βελτίωσαν την κατάσταση, αλλά το πρόβλημα παραμένει.

Τα νερά μπορεί να διοχετεύονται πιο γρήγορα προς τον Αλμυρό, αλλά τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να βουτούν και, αν τρέχουν λίγο παραπάνω, να εκτοξεύουν νερά και να τυφλώνουν τους οδηγούς από την απέναντι πλευρά.