Ενημερώνουμε τους ανέργουςεγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ της περιοχής μας ότι ανακοινώθηκε παράταση τηςπροθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα VOUCHER με τίτλο

«Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση,ανέργων ηλικίας 30 εως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής ».

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 26-2-2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στοτηλ. 6974086492 Σκαρβελάκης Γιώργος