Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το ζήτημα της συντήρησης αλλά και της αξιοποίησης των δημόσιων κτηρίων από τον δήμο Ηρακλείου πραγματοποίησαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Συγκεκριμένα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, υπάρχουν δημόσια κτήρια τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν αναξιοποίητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, αποτελώντας ταυτόχρονα δημόσιο κίνδυνο για τους πολίτες, μετά και την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναζητήσει τρόπους για να παραχωρηθούν για αξιοποίηση και χρήση εκ των υπηρεσιών του. Ανάμεσα στα κτήρια που έχουν ζητηθεί προς παραχώρηση και αξιοποίηση είναι το κτήριο του πρώην Αστυνομικού τμήματος στην Πλατεία Καλλεργών (Λιοντάρια), το κτίριο που στεγαζόταν η Τροχαία στην οδό Ταγματάρχου Τζουλάκη και το παλιό Ειρηνοδικείο Ηρακλείου στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βαρδάκης, εκτός από την αξιοποίηση των κτιρίων προς όφελος της κοινωνίας του Ηρακλείου, η αποκατάστασή τους θα σηματοδοτήσει και την ιστορική ανάδειξή τους, καθώς ειδικά το κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, σε παλαιότερες συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί, είχε σχεδόν ολοκληρώσει τον αντίστοιχο φάκελο με πρόταση παραχώρησης και αξιοποίησης.

Επίσης, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος σε απάντηση της επίκαιρης ερώτησής του κ. Βαρδάκη στις 14 Φεβρουαρίου 2020, τόνισε ότι εξετάζονται από την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. προτάσεις αξιοποίησης, όπως η πρόταση που έχει κατατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Να τονιστεί επίσης, ότι η χρηματοδότηση του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), προβλέπει την κάλυψη δαπανών για εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, συνεπώς η συντήρησή τους δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Καταλήγοντας ο κ. Βαρδάκης υπογραμμίζει πως αποτελεί μείζον ζήτημα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των συγκεκριμένων κτιρίων, την ίδια ώρα που ο Δήμος Ηρακλείου μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του, ενώ επιπλέον τα κτήρια αυτά αποτελούν δημόσιο κίνδυνο για την υγεία των πολιτών και η ανησυχία έχει ενταθεί ιδιαίτερα μετά την τελευταία σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στη χώρα μας.

Για τους λόγους αυτούς ο κ. Βαρδάκης καλεί τον Υπουργό να απαντήσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση των προτάσεων αξιοποίησης των ανωτέρω κτιρίων και αν έχει προχωρήσει σε εισήγηση προς την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. και ποια είναι αυτή, ως προς την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου.