Σας γνωρίζουμε ότι περιήλθε στην Ομοσπονδία μας καταγγελία ότι δεν κατεβλήθη στα υπηρετούντα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (…

Σας γνωρίζουμε ότι περιήλθε στην Ομοσπονδία μας καταγγελία ότι δεν κατεβλήθη στα υπηρετούντα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) στελέχη το (μεικτό) ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, για εκτέλεση οδοιπορικών, μετά την ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, όπως συνέβη στο σύνολο των μονίμων στελεχών.

Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, τη διερεύνηση των λόγων μη καταβολής του υπόψη ποσού και την εν τέλει καταβολή του. by on Scribd