Το καθεστώς της συμμετοχής στα φάρμακα για τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ ρυθμίζει το υπουργείο Υγείας, μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ και συνεπώς και των δικαιούχων αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 καταργήθηκε το ΕΚΑΣ και συνεπώς δεν υπάρχουν πια οι δικαιούχοι του βοηθήματος, οι οποίοι μεταξύ άλλων αντισταθμιστικών ωφελημάτων είχαν μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα.

Σε εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος, αναφέρεται πως η οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ από 31 Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής επιφέρει ως συνέπεια και την απώλεια του αντισταθμιστικού μέτρου της μείωσης ή του εκμηδενισμού της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ.

Ο γενικός γραμματέας ενημερώνει πως επίκειται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, που θα ρυθμίζει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 την παροχή αντισταθμιστικών ευεργετημάτων στους πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ, αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην φαρμακευτική δαπάνη, και για τον λόγο αυτό καλεί τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ να πράξουν τα εξής:

Να διατηρήσουν το υφιστάμενο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθεστώς των ποσοστών συμμετοχής (ως ίσχυε στο πλαίσιο της παρ. 1 του νόμου 4411/2016 υπέρ των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ).

Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει προκειμένου να μην απαιτηθούν αντιλογισμοί, μέχρι την τροποποίηση του νόμου, η οποία θα κοινοποιηθεί μετά την ψήφισή της.