Ἀπό τόν ὅμιλο αὐτό ( τήν διακήρυξίν του μπορεῖτε νά διαβάστε ΕΔΩ,ἵδρυσις 1966,ὅπου θά ᾿δεῖτε καί τά ὀνόματα πού ὑπογράφουν.Ἐκεῖ ὁ Ῥοκόφυλος,ὁ Σημίτης ἀλλοίμονον καί πολλά ἄλλα ἀκόμη γνωστά καί μή ἐξαιρετέα πού διέπρεψαν,ἅπαντες,εἰς τήν πολιτική καί ὄχι μόνον,ζωή τῆς μεταπολιτευτικῆς ἑλλαδικῆς…) ξεπήδησε ἡ ἵδρυσις τῆς Δημοκρατικῆς Ἄμυνας.Ἡ πρώτη συνάντησις ἔγινε ἀκριβῶς τήν ἑπομένη τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967.Σάν ἕτοιμοι ἀπό καιρό,πού λένε…

( διαβάζουμε ἀπό τήν μεταπτυχιακή διπλωματική ἐργασία τοῦ Νίκου Κατσαφάδου,ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,ΕΔΩ)

Κῦττα εὐαισθησίες,ὁ ἄγγλος πλωτάρχης τοῦ βασιλικοῦ ναυτικοῦ καί τό φιλαράκι του ὁ Μαλτέζος πολιτικάντης τῆς ἐργατιᾶς,γιά τά πολιτικά πράγματα τῆς ἑλλαδικῆς ! Χρηματοδόστησις ἔ ; Μάλιστα…

Αὐτός ὁ μαλτέζος Μιντόφ,ἦταν τότε πρόεδρος τοῦ συγκεκριμένου κόμματος καί εἶχε τό παρατσούκλι «ὁ ἀρχιτέκτονας».Τώρα,νά ἦταν ἐκ τοῦ ἐπαγγέλματός του ἤ ἐπεί δή …Ἡ μητέρα του εἶχε ἐνεχυροδανειστήριο.Χμμ…Αὐτός ἔγινε μέχρι καί πρωθυπουργός τῆς Μάλτας τό 1955 καί τό 1971.Ἀποπονικοποίησε τήν ὁμοφυλοφιλία καί τήν μοιχεία καί εἰσήγαγε τόν πολιτικό γάμο.Κύρια μελήματα τοῦ ἐν λόγῳ.Καί γιά νά μήν τα πολυλογοῦμε,ἦταν ἕνας μαρξιστής.( Ἐδῶ) Τόν καιρό πού χρηματοδοτοῦσε τήν ὁργάνωσι τῆς σπείρας τοῦ Σημίτη,μαζύ μέ τόν βρεττανό πλωτάρχη,ἡ Μάλτα ἄν καί εἶχε ἀνεξαρτοποιηθῆ ἀπό βρεττανική κατοχή (1964),ὁ Μιντόφ διαφωνοῦσε μέ τήν συνθήκη καί τούς ὅρους της πού ἔδινε ἀρκετές ἐξουσίες στήν Ἀγγλία.Τώρα,ποῦ εὕρισκε τόν χρόνο νά ἀσχολεῖται μέ κάποια ὁργάνωσι στήν Ἑλλάδα,μόνον ὁ Μιντόφ,ὁ Πάκαρντ καί ὁ Σημίτης ἤξεραν…

Δέν θά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο διότι στήν οὐσία οἱ ἐμπλεκόμενοι στήν ὁργάνωσιν εἶχαν πολύ καθαρούς σκοπούς οἱ ὁποῖοι δέν ἦσαν ἄλλο πέραν τῆς πολιτικῆς τους ἀνελίξεως,ὅπως αὐτή ἀκριβῶς ἔγινε ἀπό τό ᾿74 καί μετά.

Θά μοῦ πῇ κάποιος :καί ἤξεραν πώς θά πέσῃ ἡ δικτατορία συντόμως; Ἔ,ναί.Τό ἤξεραν καί πολύ καλῶς. Ἴσως καί ἐπακριβῶς,χρονικά. Τό ἴδιο καί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου μέ τό ΠΑΚ.Τό ἴδοο καί ὁ Καραμανλῆς ἀπό τό Παρίσι.Καί γιά νά τό πῶ πιό συνωμοτικά :Ἤξεραν ἐκ τῶν προτέρων πώς θά ἐπιβληθῆ δικτατορία,ἤξεραν τήν διάρκειά της καί ἤξεραν καί τό τέλος της.Αὐτό πού ἔμενε ἦταν νά θέσουν τά θεμέλια τῆς προσωπικῆς τους ἀνελίξεως καί κυρίως τήν ἑδραίωσί τους σέ θεσμικές θέσεις.Αὐτός κυρίως ἦταν ὁ αὐτοσκοπός. Καί αὐτό τό βιώνουμε ἕως σήμερα ἀπό τά ἴδια πρόσωπα,πού ἐν εἴδη κληρονομικοῦ δικαιώματος βρίσκονται εἴτε στίς πανεπιστημιακές ἕδρες,εἴτε στίς δικαστικές,εἴτε σέ κυβερνητικές ἀκόμη καί σ᾿ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία. Μᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι,μᾶς τιμᾷ ἤ ὄχι,αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια πού βασιλεύει στήν ἐλλαδική.Ἐπίσης διόλου τυχαῖον πού οἱ συντριπτικῶς περισσότεροι τῆς συγκεκριμένης ὁργανώσεως,πλαισίωσαν μετέπειτα τό πασοκ τοῦ Ἀνδρέα.Τό σίγουρο εἶναι πώς συνοδοιποροῦσαν μέ τόν πρόδρομό του,τό ΠΑΚ…

Λέει,ὁ Κωνσταντῖνος Τσουκαλᾶς,ὁ «ἀγωνιστής,δημοκράτης ἀντιστασιακός» Τσουκαλᾶς,τοῦ ὁποίου ὁ πατήρ Ἄγγελος Τσουκαλᾶς ὑπῆρξε ὑπουργός τῆς χούντας ἀπό τό ᾿70 ἕως τό ᾿73 ! Ὁ Τσουκαλᾶς τοῦ συριζα. ( ἐδῶ)Τί λέτε,ἤξερε ἤ δέν ἤξερε; …

Ὅσο γιά τό ΚΚΕ ( Κέντρο Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν,τοῦ ὁποίου τ᾿ἀρχικά ὅλως τυχαίως παραπέμπουν στό ΚΚΕ ! ) καί τό ὁποῖο σήμερα ἔγινε ΕΚΚΕ :

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες…( Ἐδῶ)

Θεραπεύουν τίς κοινωνικές ἐπιστῆμες; ! Ἄρρωστες ἦταν ; Εὐτυχῶς πού ἦρθαν αὐτοί μέσῳ τῆς Unesco,νά τίς γιάνουν ὥστε σήμερα νά ἔχουμε αὐτό τό «ὄμορφο» ἀποτέλεσμα πολύ-πολιτισμοῦ καί ἀποδοχῆς τῆς …διαφορετικότητος ! « Ὄμορφη κοινωνία,ἠθική,ἀγγελικά πλασμένη»,τῶν κάθε μορφῆς πολιτικάντηδων,τῆς ἑλλαδικῆς …

Πᾶμε τώρα νά δοῦμε καί τήν ἀντιστασιακή δρᾶσιν τοῦ …πνευματικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος.Αὐτόν πού θά ὀνομαζόταν μερικά χρόνια ἀργότερα ὡς «think tank». Τί, σᾶς θυμίζει ΕΛΙΑΜΕΠ; Ε,ναί κάτι ἀπό αὐτό εἶναι στά πρῶτα του βήματα εἴτε λεγόταν ΕΜΕΠ,εἴτε ΕΛΕΜΕΠ εἴτε,ἐν τέλει, ΕΛΙΑΜΕΠ !

Καί βεβαίως ἐγίνοντο οἱ ἀνάλογες δημόσιες ὁμιλίες-συζητἠσεις ἐπί …σοβαρῶν θεμάτων,ὅπου οἱ διάφοροι ..ἐγκέφαλοι ἀνέλυαν τά προβλήματα καί ἐπρότειναν λύσεις.Ὅπως καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ σήμερα…

Σοβαρότερος προβληματισμός μία Ἑλλάς ἐξευρωπαϊσμένη.

Ὁ πρόεδρος ὅπου ἀναφέρουν πώς συνελήφθη,ἦταν ὁ γνωστός Γιάγκος (Ἱωάννης) Πεσματζόγλου,υἱός τοῦ Στεφάνου Πεσματζόγλου,ἐκδὀτου καί προέδρου τοῦ Ἑλλ.Ἱδρύματος Ραδιοφωνίας καί τοῦ ΕΟΤ. Οἰκογένεια γνωστή καί μή ἐξαιρετέα,ἀπό κάθε ἄποψιν… (ἐδῶ)

Γιά νά ᾿δεῖτε πώς συνδέονται ὅλα ἤ μᾶλλον ὅλοι,μεταξύ τους. Πῶς εἴπαμε ;Ἄ ναί,σάν τίς σάπιες σταφῖδες…

Γιάγκος Πεσματζόγλου καί Χαράλαμπος Πρωτοπαππᾶς στό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.Ὁ Γιάγκος πρόεδρός του,ὁ Πρωτοπαππᾶς γραμματεύς καί βεβαίως μαζύ καί ἡ Βιργινία Τσουδεροῦ,ἀλλά καί ὁ Κουβέλης.Δέν εἶναι καθόλου περίεργο πώς Πεσματζόγλου,Τσουδεροῦ καί Πρωτοπαππᾶς πῆγαν στήν νουδου…Βλέπε καί συνεργασία Κουβέλη ἐπί συγκυβερνήσεως Μητσοτάκη.Ἀκόμη κι᾿ἡ Γαρουφαλλιά Κανέλλη, ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ,ἦταν… Γι᾿αὐτό σᾶς λέω,κανένας τους δέν χάνεται.Κανένας,λέμε.

Μία ἄλλη ἑταιρεία μελετῶν,ἡ ὁποία δραστηριοποιήθηκε στό Λονδῖνο καί τίς διαλέξεις της παρουσίαζε μέσα ἀπό αἰθουσα τοῦ London school of Economics,ἦταν ἡ ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Π :

ΕΛΙΑΜΕΠ: Ὁ Σημίτης ἐπί κεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν Χάγη!Τόν φωτογραφίζει μέ ἄρθρο του ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ Ἱδρύματος πρέσβυς Κακλίκης – Τόν παρομοιάζει μέ τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο