«Παγωμένο» στα επίπεδα του 2013 εξακολουθεί να παραμένει το εφάπαξ των γιατρών, όπως επί της ουσίας αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας που απέρριψε αίτηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Με την προσφυγή τους οι γιατροί ζητούσαν να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Εργασίας (από 7.6.2016 και από 8.6.2016) για τον καθορισμό των παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών, κατά το σκέλος εκείνο που επέρχονται ποσοστιαίες μειώσεις στις χορηγούμενες στους γιατρούς εφάπαξ παροχές.

Ο ΠΙΣ υποστήριζε ότι τα ποσά του εφάπαξ είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με αυτά που χορηγούντο έως την έκδοση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης.

Το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε με την απόφασή του ότι οι ισχυρισμοί που υποβάλλονται από τον ΠΙΣ είναι αόριστοι και ως εκ τούτου η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.