Καί ἐνῶ ἔχουν γεμίσῃ τήν Ἑλλάδα μέ «ἰσλαμοπόλεις»,ἔχουν σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου παραδώσῃ τά Δωδεκάνησα στά μουσλίμια,τώρα ἔρχονται νά ἐνισχύσουν ἔτι περαιτέρω τήν ἰσλαμική παρουσία μέ τά τρία νέα κέντρα !

Πῶς τό εἶπε ἡ δράκαινα τοῦ μητσοτακέϊκου;**
<span style="font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“> **Ἐσεῖς,ἔτσι πού τό πᾶτε μᾶλλον μᾶς ἑτοιμάζετε γιά νά : «ἀποχαιρετήσουμε τά Δωδεκάνησα πού ξέραμε» …

Πόσο προδότες εἶστε ! ! !

Ἡ Πελασγική**
**<span style="background-color: white; font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“>
**<span style="font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“>**sxolianews**