Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις εκλογές, το χρονοδιάγραμμα μέχρι και τις εξετάσεις