Ποιες αλλαγές έχουν ζητήσει οι τράπεζες, ποιες οι αντιρρήσεις της DG Comp και ποιος ο ρόλος της αναβαλλόμενης φορολογίας

Στην έγκριση της διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) σκοντάφτουν μέχρι στιγμής τα αιτήματα που θέτουν οι τράπεζες για τροποποιήσεις του σχεδίου τιτλοποίησης κόκκινων δανείων, που έχει ονομαστεί «Ηρακλής».

Για να υλοποιηθεί η τιτλοποίηση χωρίς να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις τράπεζες, οι τελευταίες έχουν ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο το οποίο δομήθηκε ακριβώς στα πρότυπα του αντίστοιχου ιταλικού το οποίο είχε εγκριθεί το 2016.

Όμως οι περισσότερες από τις αλλαγές προσκρούουν στις αντιρρήσεις της DG Comp, η οποία για να το εγκρίνει πρέπει να αποφανθεί ότι το σχέδιο δεν παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού οι οποίοι απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά κόκκινων δανείων ονομαστικής αξίας 30 δισ. ευρώ σε εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία θα τα τιτλοποιήσει εκδίδοντας ομόλογα τριών επενδυτικών κατηγοριών (senior, mezzanine και junior), με κρατική εγγύηση για την πρώτη κατηγορία που θα έχει και την υψηλότερη επενδυτική βαθμίδα.

Μια από τις αλλαγές που έχουν ζητηθεί είναι η προμήθεια που θα καταβάλλουν οι τράπεζες σε αντάλλαγμα για την κρατική εγγύηση (η οποία είναι απαραίτητη για να μην τεθεί θέμα κρατικής ενίσχυσης) να πληρωθεί από τις ίδιες και όχι από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV) στην οποία θα μεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια για να τιτλοποιηθούν.

Και τούτο διότι εάν η πληρωμή γίνει από το SPV, τότε το συνολικο κόστος για όλη της διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να περάσει λογιστικά στα φετινά αποτελέσματα των τραπεζών, υπονομεύοντας τα κέρδη τους. Εάν, μάλιστα, οι τράπεζες φτάσουν να έχουν ζημία, τότε θα πρέπει να μετατραπεί σε μετοχές υπέρ του Δημοσίου ισόποσο μέρος της Αναβαλλόμενης Φορολογίας την οποία έχουν υπολογίσει στα κεφάλαιά τους, κάτι που θα οδηγήσει σε έμμεση κρατικοποίηση σε βάρος των μετόχων.

Αντίθετα, εάν η προμήθεια πληρωθεί απευθείας από τις τράπεζες, τότε το κόστος μπορεί να επιμεριστεί ετησίως για τη διάρκεια της κρατικής εγγύησης, χωρίς να δημιουργείται το πρόβλημα.

Η DG Comp, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δέχεται την τροποποίηση αυτή, αλλά ούτε και άλλες αποκλίσεις σε σχέση με το ιταλικό σχέδιο, όπως το αίτημα να δοθεί εγγύηση και στα «μεσαία» ομόλογα (mezzanine) διότι «ανοίγουν» διάφορα θέματα ανταγωνισμού, τα οποία με μεγάλη προσπάθεια είχαν αντιμετωπιστεί στην περίπτωση της Ιταλίας και στην πραγματικότητα ουδείς θέλει να επανεξετάσει.

Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι σε σχέση με το θέμα της Αναβαλλόμενης Φορολογίας έχει διαμηνυθεί στην ελληνική πλευρά ότι εάν χρειαστεί να εξεταστεί από την DG Comp, τότε θα πρέπει να τεθεί στο μικροσκόπιο συνολικά η συμβατότητα της ρύθμισης με τους κανόνες ανταγωνισμού, περιλαμβανομένων των αποφάσεων που είχαν ληφθεί για το θέμα αυτό το 2014. Αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν προχωρήσει το άλλο σχέδιο για τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων, εκείνο της Τράπεζας της Ελλάδος, που προβλέπει ότι οι τράπεζες θα εισφέρουν στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού τιτλοποίηση τα κεφάλαια της αναβαλλόμενης φορολογίας.