Πόσο τυχαῖον εἶναι νά ὀνομάστηκαν μέ τά ἴδια ἀρκτικόλεξα; Καί πόσο τυχαῖον καί τά δύο νά συσχετίζονται μέ θέματα ἰατρικῆς ;

Νά τολμήσω νά ὑποθέσω πώς ἐκεῖ στήν Μόρια,ὁ ῥόλος τῶν «κυρίων πού θέλουν νά ὀνομάζονται «λευκά κράνη» εἶναι πολύ …ἰδιαίτερος; Νά τολμήσω ἐπίσης νά ὑποθέσω πώς ὄλα αὐτά τά στοιχεῖα πού συλλέγουν μέσῳ τῶν ἐξετάσεων τῶν κάθε λογῆς ἀφρο-ασιανῶν,ἔχουν νά κάνουν μέ κάτι πολύ πιό ὕποπτο; Λ.χ. ποιός πρέπει νά πάῃ ποῦ καί γιά ποιόν λόγον; Ποιός εἶναι ποιός «συμβατός» μέ κάποια συγκεκριμένη περιοχή τῆς Ἑλλάδος; Ἀκόμη ἴσως καί ποιός μπορεῖ μέ τήν παρουσία του σέ συγκεκριμένο ἑλληνικό τόπο,μπορεῖ νά ἐπιφέρῃ ἀκόμη καί μία πιθανή …ἐπιδημία; Τέλος νά τολμήσω κάτι ἀκόμη πιό …συνωμοτικό καί νά ὑποθέσω πώς ὅλο αὐτό μᾶς πηγαίνει σέ κάποιο σχέδιο; Νά ποῦμε τό «Σχέδιο Kalergi» :

«Οἱ Εὐρωπαῖοι πρέπει νά γίνουν νεγροειδεῖς μιγάδες» ὁ Πρακτικός Ἱδεαλισμός τοῦ κόμη Coudenhove Kalergi

**…ο Kalergi δηλώνει ότι οι κάτοικοι των μελλοντικών “Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης” δεν θα είναι οι παλαιοί λαοί της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά ένα είδος υπανθρώπων που θα προέρχονται από επιμιξία. (δηλ. η Γκρίζα Φυλή) Δηλώνει ξεκάθαρα, ότι θα πρέπει οι λαοί της Ευρώπης να διασταυρωθούν με ασιατικές και έγχρωμες φυλές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα, μνήμη, ιστορία, πολιτισμό, ιστορία και εύκολα ελεγχόμενο από την άρχουσα τάξη. Ο Kalergi διακηρύσσει την κατάργηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών και στη συνέχεια, την εξάλειψη των εθνών μέσω των εθνοτικών αυτονομιστικών κινημάτων ή την μαζική μετανάστευση. Προκειμένου η Ευρώπη να είναι ελεγχόμενη από μία ελίτ, θέλει να μετατρέψει τους ομοιογενείς λαούς σε μία μικτή φυλή μαύρων, λευκών και Ασιατών.

« O άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μικτής φυλετικής καταγωγής. Οι φυλές και οι τάξεις του σήμερα θα εξαφανισθούν σταδιακά λόγω της εξάλειψης του χώρου, του χρόνου και της προκατάληψης. Η ευρωασιατική-νεγροϊδής φυλή του μέλλοντος, όμοια στην εμφάνιση της με τους αρχαίους Αιγύπτιους, θα αντικαταστήσει την διαφορετικότητα των λαών και την διαφορετικότητα των ατόμων. Αντί της καταστροφής του ευρωπαϊκού ιουδαϊσμού, η Ευρώπη, ενάντια στην θέλησή της, εξευγένισε και μόρφωσε αυτόν τον λαό, οδηγώντας τον στο μελλοντικό του στάτους ως ηγετικό έθνος διαμέσου αυτής της τεχνητής εξελικτικής διαδικασίας. Δεν προξενεί κατάπληξη ότι αυτός ο λαός που δραπέτευσε από το Γκέττο-φυλακή, εξελίχθηκε σε μία πνευματική αριστοκρατία της Ευρώπης. Συνεπώς η ευσπλαχνική πρόνοια έδωσε στην Ευρώπη μια νέα φυλή αριστοκρατίας με τη χάρη του πνεύματος

« Σχεδόν όλη η Ευρωπαϊκή ηθική βασίζεται στον Εβραϊσμό…Στην Ανατολή ο Κινεζικός λαός είναι κατεξοχήν ηθικός, στην δύση είναι οι Εβραίοι…Αυτό που κυρίως διαχωρίζει τους Εβραίους από τους μέσους αστούς είναι το γεγονός ότι είναι καθαροί άνθρωποι…Το σθένος του χαρακτήρα συνδυασμένο με το κοφτερό μυαλό προορίζει τους Εβραίους στο πιο εξαιρετικό δείγμα τους να γίνονται οι ηγέτες της αστικής ανθρωπότητας…»

Αὐτά καί πολλά ἄλλα «ὡραῖα» περί περιουσίων ἐβραίων στό : PRAKTISCHER IDEALISMUS,R. N. COUDENHOVE KALERGI (ὁλόκληρο τό βιβλίο.Δυστυχῶς στήν γερμανική)

Τό σίγουρο εἶναι πώς οἱ ἐπιφανειακῶς φιλάνθρωποι,ἀλτρουϊστές,ἰδεαλιστές αὐτοί …κύριοι,παίζουν ἕναν ἰδιαίτερο ῤόλον.Ἕναν ὕποπτον ῤόλον. Θυμᾶστε,ἱστορικῶς,ποιός ἦταν ὁ ῥόλος τῶν «φυσιοδιφῶν», «βοτανολόγων» ἀκόμη κι᾿«ἀρχαιολόγων» στίς περιοχές τῶν ἀποικιοκρατῶν Ἀγγλο-Φράγκων ; Μήπως τῶν «περιηγητῶν» καί «ἀρχαιολόγων» στήν ὀθωμανοκρατούμενη Ἑλλάδα;
Ἡ μπόχα συνεχίζει νά εἶναι ἡ ἴδια. Ἐμεῖς,ἀπλῶς κοιμούμαστε τόν μακάριο ὕπνο ἤ τόν ὕπνο τοῦ ἐγκλείστου. Καί σίγουρα τό ξύπνημα δέν θά εἶναι καθόλου εὐχάριστο…

Ἡ Πελασγική

sxolianews**