Από τα 13 πράσινα σημεία που θα δημιουργηθούν στην Κρήτη -με χρηματοδότηση των ΜΠΕ από τον ΕΣΔΑΚ- ένα προβλέπεται στο Δήμο Σητείας. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Μαρίζας Ψαράκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ το θέμα συζήτησε ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκη σε συνάντησή του με τον αρμόδιο μελετητή από τον ΕΣΔΑΚ.

«Η Δημοτική Αρχή», ανέφερε ο κ. Ζερβάκης, «δίδει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ανακύκλωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, κάτι που φαίνεται να αποτελεί και βούληση της τοπικής κοινωνίας. Εξάλλου στην κατεύθυνση αυτή είναι και οι προθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης και σίγουρα οι επιταγές της Ε.Ε., οι οποίες επιβάλουν την εφαρμογή σταδιακά της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε στην συγκεκριμένη δράση επ’ ωφελεία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».
Στη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου και των πληθυσμιακών δεδομένων του, είναι προτιμότερο να γίνει στην περιοχή ένα μεγάλο πράσινο σημείο, για να εξυπηρετεί τη συλλογή και τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Η σκοπιμότητα

Συγκεκριμένα, τα πράσινα σημεία είναι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι με κατάλληλη κτηριακή υποδομή και εξοπλισμό, όπου εναποτίθενται ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμός (ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) προκειμένου να προωθηθούν στην συνέχεια για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.
Η σκοπιμότητά τους αφορά την προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση αποβλήτων, την ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας, την προώθηση πρωτοβουλιών των ΟΤΑ και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στον τομέα του περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών.

Η λειτουργία

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να προχωρήσει η διαδικασία και να εκπονηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ο Δήμαρχος κατέθεσε και τον προβληματισμό του για το ότι συχνά δημιουργούνται χρήσιμες στους Δήμους υποδομές και στην πορεία καλούνται να αναλάβουν συντήρηση, την χρηματοδότησή τους ή τη λειτουργία τους. Όμως οι δήμοι στερούνται δυνατοτήτων λόγω έλλειψης προσωπικού.
«Αναφέρθηκε από την πλευρά του μελετητή, ότι υπάρχει δυνατότητα, επειδή όσο περνάει ο καιρός προβλέπεται αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών και μείωση των εναποθέσεων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ άνευ διαλογής.
Με μία προγραμματική σύμβαση και την συνεργασία ιδιωτών ενδέχεται να υπάρχει το οικονομικό όφελος ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν το πράσινο σημείο σε συνεργασία με το Δήμο, αν αυτός δεν έχει τη δυνατότητα για τον οποιοδήποτε λόγο να λειτουργήσει μία τέτοια δομή», πρόσθεσε ο Δήμαρχος.

Στον παλιό ΧΥΤΑ

Εν τω μεταξύ αναζητείται χώρος στο Δήμο Σητείας για την δημιουργία του πράσινου σημείου.
Ο προσανατολισμός αφορά την περιοχή του παλιού ΧΥΤΑ, σε σημείο που θα περιφραχθεί και θα διαμορφωθεί ανάλογα, για εξασφαλιστούν περισυλλογή και χωροθέτηση από την πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο προαναφερθείς χώρος προσφέρεται για την λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, αφού τα μεγάλα πράσινα σημεία απαιτούν συγκεκριμένη έκταση, αποθηκευτική ικανότητα και εύκολη πρόσβαση στον πολίτη.

Πηγή : Ανατολή