Μεγάλη βαρύτητα δίνει ο Δήμος Φαιστού τόσο στην αναγκαία πολιτική προστασία, όσο όμως και στον καλλωπισμό πολυσύχναστων σημείων και ειδικότερα του παραλιακού μετώπου, που πρόκειται να δεχθούν το επόμενο διάστημα πλήθος επισκεπτών.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτελούνται μια σειρά από εργολαβίες του Δήμου, προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την καθαριότητα και αποψίλωση θάμνων και ξερών χόρτων. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από καθαρισμοί τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Καταλυκής και του Κόκκινου Πύργου, καθώς και αντίστοιχοι καθαρισμοί σε κεντρικούς συνδετήριους άξονες, από τους οποίους καθημερινά περνούν χιλιάδες οχήματα και επισκέπτες.
Οι εργασίες αποψίλωσης έρχονται να προστεθούν στις γενικότερες εργασίες πρόληψης που υλοποιούνται σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου Φαιστού, καθώς και στην μεγάλη εργολαβία τοποθέτησης πυροσβεστικών κρουνών.