Ενημερώνουμε τους ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ της περιοχής μας ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση του προγράμματος Voucher με τίτλο « Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 εως 49 ετών» (δηλ. όσοι έχουν γεννηθεί από 1-10-1971 έως 31-12-1990) σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 580 ώρες. Εξ αυτών οι 200 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και 380 ώρες πρακτική άσκηση.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.520€. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 1.000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα της εταιρείας ¨Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός¨ όπου υπάρχει αναρτημένη ειδική φόρμα. Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν θα ζητηθούν μετά από τον πάροχο κατάρτισης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1-2-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες 6974086492 Σκαρβελάκης Γιώργος ή στο 2810792207 κ.Καλέντη Βάσω.

Από το Δήμο Σητείας