Προπονητήριο σφυροβολίας θέλει να φτιάξει ο Δήμος Χανίων