Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγήςH ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, θα παρέχει στους πρωτοετείς φοιτητές,
επιβραβεύοντας τους, ΕΚΠΤΩΣΗ 50% για τους ίδιους και τους συνοδούς τους, σε όλα ταδρομολόγια από τον τόπο κατοικίας τους προς τη σχολή εισαγωγής τους και αντίστροφα.
Η έκπτωση θα ισχύει έως τις 31/10/2020 και θα παρέχεται με την επίδειξη:
α) της βεβαίωσης επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2020 και
β) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του επιτυχόντα.

Πηγή : Creta live