Σε συνέχεα της έκδοσης ΦΕΚ της υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: “Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα”, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η εφαρμογή για την κατάθεση αιτήσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα: https://loipoepikouriko.moh.go… και είναι ανοιχτή από τις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 έως και τις 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 24:00.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους, για διευκόλυνση τους, θα πρέπει να διαβάσουν τις νέες Οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και βρίσκονται αναρτημένα στην ίδια ιστοσελίδα: https://loipoepikouriko.moh.go… Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης, γιατί σημειώνονται αλλαγές, σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές της διαδικασίας.

Η υπουργική απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.