Αποτελεί το μεγαλύτερο έως σήμερα ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται για την προώθηση των αξιών

Tο** Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση σε δύο νέα προγράμματα χρηματοδότησης**: το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες».

Ο προϋπολογισμός και των δύο προγραμμάτων ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, που αποτελεί το μεγαλύτερο έως σήμερα ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται για την προώθηση των αξιών της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην** ΕΕ**.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά:

«Με προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία, εντείνουμε τη δράση μας για τη στήριξη των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στις πρωτοβουλίες τους για την προάσπιση των αξιών της ΕΕ και του κράτους δικαίου. Θα διατεθεί πρωτοφανές ποσό χρηματοδότησης στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαφύλαξη των κοινών μας αξιών στην ΕΕ».

Η κ. Χέλενα Ντάλι, Επίτροπος αρμόδια για θέματα ισότητας, πρόσθεσε:

«Καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες που επιδεινώθηκαν από την πανδημία, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την επίτευξη ισότητας για όλους. Τα προγράμματα αυτά είναι δράσεις που αναλαμβάνονται για την υλοποίηση μιας Ένωσης ισότητας και μεριμνούν για την ένταξη, τη συμμετοχή και την επιτυχία όλων!»

Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» έχει προϋπολογισμό 305 εκατ. ευρώ και επικεντρώνεται στη δικαστική συνεργασία, στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» ανέρχεται σε 1,55 δισ. ευρώ και θα διατεθεί σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε φορείς ισότητας, σε δήμους και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα στηρίξουν δράσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκτείνονται από την καταπολέμηση του ρατσισμού και της έμφυλης βίας έως την προώθηση της ισότητας, του κράτους δικαίου και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατία. Τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν εθνικά σημεία επαφής για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να υποβάλουν αίτηση.

Διαβάστε ακόμη:

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Τα επόμενα βήματα – Πότε θα έρθουν τα πρώτα χρήματα στην Ελλάδα

S&P: Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών

Eurobank: Σημαντική υπερκάλυψη για το 6ετές ομόλογο – Στο 2% το κουπόνι