Το κείμενο υπογράφουν Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ελλάδα

Τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030, υποστηρίζει η Ελλάδα και άλλα 9 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρώντας στην κατάθεση κειμένου θέσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με φιλόδοξους κλιματικούς στόχους εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.

Το κείμενο από την πλευρά της Ελλάδας υπογράφεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.

Αναλυτικά το κείμενο θέσεων:

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει την παγκόσμια ηγετική θέση της για το κλίμα, με την υποβολή ενισχυμένης Εθνικά Καθορισμένης Συνεισφοράς (NDC) της ΕΕ πριν από το τέλος του έτους, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Παρισίων, όπως ζήτησε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει έναν δεσμευτικό κλιματικό στόχο της Ένωσης τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990, υπό το φως των τελευταίων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων.

Είναι σημαντικό ο στόχος να είναι τουλάχιστον 55 τοις εκατό. Το ιστορικό της ΕΕ αποδεικνύει ότι η ΕΕ υπερέχει σε επιτεύγματα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η ικανότητα της ΕΕ για δράση για το κλίμα έχει υποτιμηθεί, ενώ οι προκλήσεις έχουν υπερεκτιμηθεί.

Όλα τα κράτη μέλη θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου συλλογικά λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης και τον μακροπρόθεσμο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Υποστηρίζουμε σθεναρά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης το 2030», συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής της για μια πιο φιλόδοξη πολιτική της ΕΕ για το κλίμα.

Μαζί με μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων, αποδεικνύει ότι μια αυξημένη φιλοδοξία για το κλίμα το 2030 είναι εφικτή και ωφέλιμη. Παρέχει μια πιο οικονομικά αποδοτική οδό για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση παρέχει ισχυρές δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και υγεία των πολιτών της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο θα πρέπει να παρέχουν συνολική καθοδήγηση ως προς τον ενισχυμένο κλιματικό στόχο του 2030 με τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις για τον τρόπο επίτευξής του. Έχουμε σαφή δέσμευση μακροπρόθεσμα για το στόχο προς μια ουδέτερη κλιματικά ΕΕ έως το 2050.

Πρέπει να σεβαστούμε τους ρόλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να αποφύγουμε να προδικάσουμε την επικείμενη νομοθετική διαδικασία για την υλοποίηση του στόχου. Η συμφωνία για τον στόχο του 2030 θα πρέπει επομένως να παρέχει τις ακόλουθες γενικές οδηγίες για την υλοποίηση του στόχου:

Το πακέτο «fit for 55» πρέπει να επικαιροποιήσει και να εκσυγχρονίσει το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι ο αυξημένος στόχος για το κλίμα του 2030 υλοποιείται με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να υλοποιηθεί η σημαντική ανεκμετάλλευτη δυνατότητα μείωσης με χαμηλό κόστος.

Η επιτάχυνση και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να προωθηθούν μέσω ενός ενισχυμένου ETS σε συνδυασμό με αποτελεσματικά και φιλόδοξα τομεακά μέτρα και νομοθεσία της ΕΕ για την κατάλληλη μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς και τα κράτη μέλη, με σκοπό την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η πράσινη μετάβαση του ενεργειακού τομέα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο θέμα αυτό. Πρέπει να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει την εισαγωγή ενός συμβατού με τον ΠΟΕ μηχανισμού διασυνοριακής προσαρμογής άνθρακα.

Το ισχύον πλαίσιο για την υλοποίηση του στόχου έχει οριοθετηθεί, συμπεριλαμβανομένης της πολύ σημαντικής συνεισφοράς τουλάχιστον 30% του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του Next Generation EU για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων, καθώς και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, μέσων και κινήτρων για την κινητοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με το πακέτο «fit for 55».

Είναι σημαντικό να δεσμευτούμε για την ολοκλήρωση και υποβολή μιας φιλόδοξης Εθνικά Καθορισμένης Συνεισφοράς (NDC) στην Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) πριν από το τέλος του έτους. Η ισχυρή συντονισμένη δράση μέσω μιας έγκαιρα αποτελεσματικής ευρωπαϊκής διπλωματίας για το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο για αυτόν τον σκοπό.

Διαβάστε ακόμη:

Σήμερα «κληρώνει» για την ευρωπαϊκή οικονομία – Όλα όσα αναμένονται από την κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Αποκαλυπτήρια για τη «νέα» Τράπεζα Πειραιώς – Τι θα γίνει στη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση

Brexit: Η Κομισιόν προτείνει μέτρα έκτακτης ανάγκης για σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία