Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό, παρέμενε για πολλά χρόνια ταμπού. Το να διεκδικήσει μια γυναίκα θέση ευθύνης στους κόλπους της εταιρείας που εργαζόταν ήταν ενάντια στα υφιστάμενα κοινωνικά πρότυπα που την ήθελαν στο σπίτι ή σε ένα πόστο χαμηλά στην ιεραρχία.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί άλματα προόδου, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν όταν στη διοίκηση συνυπάρχουν άνδρες και γυναίκες στελέχη, με διαφορετικό τρόπο σκέψης και διαφορετικές δεξιότητες, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης των εταιρικών στόχων. Μάλιστα έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ICAP υπογραμμίζει πως όσες εταιρείες διευθύνονται από γυναίκες καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με εκείνες που διοικούνται από άντρες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της ΙΚΤΙΝΟΣ και της Αντιπροέδρου της, Τζούλης Χαϊδά η οποία μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, όπως αυτός της μαρμαροβιομηχανίας κρατάει τα ηνία της εταιρείας που θεωρείται leader στην ελληνική αγορά. Δυναμική, διορατική, με δίψα για γνώση, δεν σταματά να εξελίσσεται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και να θέτει υψηλότερους στόχους. Όραμά της είναι να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που να προωθεί τα λαμπρά μυαλά γένους … θηλυκού.

Στην ΙΚΤΙΝΟΣ απασχολούνται 450 εργαζόμενοι με τους οποίους έχουν χτιστεί ισχυροί και μακροχρόνιοι δεσμοί. Αν εξαιρεθεί το εργατοτεχνικό προσωπικό που είναι μόνο άνδρες λόγω της φύσης της εργασίας , η οποία απαιτεί σωματική δύναμη, το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από 70 άτομα εκ των οποίων το 40% είναι γυναίκες!

Όπως εξηγεί η κα Χαϊδά** στο fortunegreece.com** και τη δημοσιογράφο Μαρία Ακριβού, οι γυναίκες είναι πιο αποτελεσματικές σε διοικητικά πόστα καθώς λειτουργούν με υποστηρικτικό τρόπο ως προστατευτικοί ηγέτες και διαθέτουν ηγετικά πλεονεκτήματα σε καίριους τομείς που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας όπως επικοινωνία, συμπόνια ,ικανότητα να ακούνε τα προβλήματα των άλλων και να παραμερίζουν τον εγωισμό τους. Επιπλέον διαθέτουν και άλλες δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη διοίκηση όπως η ομαδικότητα, και η συνεργασία.

«Οι γυναίκες είναι, συνήθως, πιο συμμετοχικές από τους άντρες ηγέτες και εξίσου δυνατές με αυτούς στο να παρέχουν κίνητρα στους άλλους, στην συναισθηματική νοημοσύνη, στην πειθώ, στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας, την καθοδήγηση, αλλά και στη δημιουργία υποστηρικτικών σχέσεων υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν μάθει στη διάρκεια της ζωής να αντεπεξέρχονται σε πολλαπλές υποχρεώσεις και ευθύνες. Καλούνται να παίξουν ταυτόχρονα πολλούς διαφορετικούς και απαιτητικούς ρόλους κρατώντας δύσκολες ισορροπίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παραμένει η ψαλίδα σε θέσεις ευθύνης

Με λύπη της διαπιστώνει όμως ότι ακόμη υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στο ποσοστό των ανδρών και γυναικών που κατέχουν ανώτατες ιεραρχικά θέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η υπεροχή των ανδρών συνιστά, όπως λέει, ένα σταθερό χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και αφορούν σε όλες τις χώρες και περιοχές του πλανήτη.

Η κα Χαϊδά παραδέχεται πως στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει ο εγκλωβισμός των γυναικών σε στερεοτυπικούς ρόλους που αναπαράγονται από γενιά σε γενιά και η αντίληψη για τη «θηλυκή» πλευρά της γυναίκας που καθιστά δυσκολότερα αποδεκτή ή και ασυμβίβαστη την καριέρα ειδικά σε ανώτερο επίπεδο, µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

«Εμπόδια και προκαταλήψεις συντηρούν σοβαρές συνθήκες έµφυλων διακρίσεων σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας. Οι γυναίκες έχουν περιορισμένη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καλύπτουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στη μερική απασχόληση και στην παραοικονομία και αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ‘γυάλινης οροφής’ καθώς η επαγγελματική τους σταδιοδρομία ανακόπτεται ή εξελίσσεται µε πολύ βραδύτερους ρυθμούς από αυτή των ανδρών για να ασχοληθούν µε τους λοιπούς ρόλους που αναλαμβάνουν λόγω φύλου (μητρότητα, φροντίδα ηλικιωμένων προσώπων, κλπ.)» τονίζει .

Δυστυχώς, αυτό που παρατηρείται είναι πως ακόμα και για τις κατώτερες ιεραρχικά θέσεις, περισσότερες από τα δύο τρίτα των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν άνδρες υπαλλήλους σε ποσοστό 80%. Το 50% αναφέρει ότι έχουν σε ποσοστό μόλις 10% ανώτατα διευθυντικά στελέχη-γυναίκες. Όμως ακόμη πιο απαισιόδοξα είναι τα πράγματα για τις γυναίκες σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, καθώς το 50% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν έχει καμία γυναίκα μέλος ΔΣ.

Οι ΗΠΑ (52%), η Ισπανία (48%), ο Καναδάς (46%) και η Φινλανδία (44%) έχουν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης γυναικών σε όλα τα εταιρικά ιεραρχικά επίπεδα, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στην 14η θέση κάτω από το μέσο όρο 20 χωρών με ποσοστό 33%.

Για την κα Χαϊδά, τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας εντοπίζονται στην έλλειψη ευέλικτων μορφών εργασίας, στις κοινωνικο-πολιτισμικές νόρμες και στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών, αλλά και στις ελλείψεις που παρατηρούνται στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών, στην εργατική νομοθεσία και στις πολιτικές ισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Αναγνωρίζει, ωστόσο, πως η ενίσχυση και η υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας εντάσ­σεται σε πολλά προγράμματα δράσης και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας στον ελλαδικό χώρο κι αυτό γιατί ο ρόλος της γυναίκας στην ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα που θα παρέχουν στις γυναίκες την υποστήριξη που χρειάζονται για να συνδυάσουν τη σταδιοδρομία τους με τη βιώσιμη οικογενειακή ζωή. Παίρνοντας ως δεδομένο ότι οι γυναίκες επηρεάζονται από διαφορετικά κίνητρα για να αναλάβουν ανώτατες θέσεις, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επανεξετάσουν τα οφέλη που προσφέρουν στις γυναίκες για να τις ενθαρρύνουν να αναλάβουν τις θέσεις αυτές».

Η καθιέρωση σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο

Πώς είναι για μια γυναίκα να τίθεται επικεφαλής σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο και να κερδίζει το σεβασμό των ανταγωνιστών της; Η κα Χαϊδά απαντά πως δεν αντιμετώπισε πότε πρόβλημα λόγω του φύλου της ακόμη και σε λατομικούς χώρους όπου το περιβάλλον και οι συνθήκες είναι ακατάλληλες για το λεγόμενο « ασθενές φύλο». Έπρεπε όμως να ισορροπήσει και να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ καριέρας, προσωπικής ικανοποίησης, αλλά και του ρόλου της ως συζύγου και μητέρας. «Καθώς, η επιχειρηματικότητα δεν είναι μια δουλειά με συγκεκριμένο ωράριο, έπρεπε να διατηρώ την ισορροπία μου και να βρίσκω χρόνο για να είμαι δίπλα στην οικογένεια μου αλλά και να ευχαριστώ τον εαυτό μου. Η επιμονή και η αποφασιστικότητα είναι ίσως τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας» διευκρινίζει.

Πεποίθησή της είναι πως εκτός από τη σκληρή δουλειά, που τη θεωρεί αυτονόητη, μια γυναίκα για να πετύχει, πρέπει να αγαπάει πάνω από όλα αυτό που κάνει, και να αντλεί ικανοποίηση. Επίσης, θα πρέπει να κινείται με προσεκτικά βήματα, αλλά ταυτόχρονα να είναι σε θέση να αναλάβει το ρίσκο, όποτε αυτό χρειαστεί, χωρίς να φοβάται τις νέες προκλήσεις ή να τρομάζει με την αποτυχία γιατί είναι ο δρόμος για την επιτυχία.

Επικαλούμενη την Αμέλια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πρωτοπόρο της αεροπορίας, συγγραφέα και υπέρμαχο των δικαιωμάτων των γυναικών αναφέρει ότι «Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να πάρεις την απόφαση να το κάνεις, το υπόλοιπο είναι απλώς θέμα επιμονής». «Πιστεύω ότι οι γυναίκες αξίζει να επιμένουμε σε ότι κι αν κάνουμε και να επιχειρούμε με γνώση και κυρίως αρχές», συμπληρώνει η ίδια.

Δια βίου μάθηση και ρεαλιστικοί στόχοι

Η γνώση συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο για την επαγγελματική ανέλιξη με την κα Χαϊδά να επενδύει συστηματικά στη δια βίου μάθηση. Η ίδια αυτή την περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και μελετά για το μεταπτυχιακό της πάνω στο international corporate finance.

«Φυσικά και θεωρώ απαραίτητη τη συνεχή μάθηση σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις συνθήκες γιατί προσφέρει απεριόριστα οφέλη. Ακόμη και σήμερα, έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια συνεχόμενης δουλειάς προσπαθώ να εξελίσσομαι αποκτώντας περισσότερες γνώσεις μέσω ενός δεύτερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών».

Πέρα όμως από την αγάπη της για τα οικονομικά, έχει έφεση και στην τεχνολογία, διαψεύδοντας όσους θεωρούν ότι είναι ανδρικό σπορ. Λαμβάνοντας δε υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο η κα Χαϊδα επενδύει στον παράγοντα καινοτομία και στην τεχνολογική αναβάθμιση της ΙΚΤΙΝΟΣ.

Η Ικτίνος Ελλάς τα τελευταία χρόνια έχει θέσει υψηλούς στόχους, τους οποίους και έχει εκπληρώσει. Ειδικότερα, έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ,στην ισχυροποίηση στον τομέα της πρώτης ύλης αλλά και στην ενίσχυση της αγοράς των επεξεργασμένων μαρμάρων που την εδραιώνουν στις πρώτες θέσεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

«Όραμά μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας με στόχο να ισχυροποιήσουμε περισσότερο τη θέση μας τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της εταιρείας μας με ήθος και αξίες έτσι ώστε να αποτελούμε θετική δύναμη για την κοινωνία, τους εργαζόμενους μας και το περιβάλλον» επισημαίνει.

Όσο για το ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι που έχει θέσει και πώς οραματίζεται τον εαυτό της σε λίγα χρόνια από σήμερα, η κα Χαϊδά θεωρεί πως το σημαντικότερο για την προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη είναι η αυτογνωσία, που είναι η βάση για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

«Η προσωπική ανάπτυξη, οι γνώσεις και η εμπειρία είναι σημαντικά στοιχεία, και σχετίζονται και με τους στόχους που έχω θέσει στην επαγγελματική μου ζωή. Όλοι έχουμε όνειρα και φιλοδοξίες που αποτελούν την πυξίδα με την οποία πορευόμαστε στη ζωή. Για να τα πραγματοποιήσεις όμως εκτός από την πυξίδα χρειάζεσαι και τον χάρτη. Το να γνωρίζεις τι θέλεις και πως μπορείς να το κάνεις, είναι σημαντικό για να οργανώσεις το χρόνο σου και να συγκεντρώσεις τις προσπάθειες σου στους πραγματικούς στόχους» καταλήγει.