Αναβατόριο-πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) εγκαταστάθηκε στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο του 1ου Γυμνασίου στο Ρέθυμνο με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση των ΑμεΑ στον όροφο του σχολείου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, στο πλαίσιο των ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας και την εν γένει διευκόλυνση της κινητικότητας πολιτών με αναπηρία, προχώρησε στη μελέτη και προμήθεια του σύγχρονου αυτού αναβατορίου, το οποίο, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, πληροί όλες τι σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και τεχνικής αρτιότητας.

«Τώρα πλέον, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί ή επισκέπτες του σχολείου, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, θα έχουν τη δυνατότητα ανεμπόδιστης πρόσβασης σε βασικές υποδομές που βρίσκονται σε όροφο του σχολείου», τονίζεται από την αρμόδια διεύθυνση. Σύμφωνα με ενημέρωση, το κόστος προμήθειας του αναβατορίου ανήλθε στις 14.000 ευρώ και η δαπάνη καλύφθηκε από πόρους του δήμου.