Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 841.758 ευρώ

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» εντάχθηκε το έργο Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέτζας»

Η πράξη που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 841.758,14€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την αποκατάσταση των κτιρίων του κάστρου Φορτέτζα στην πόλη του Ρεθύμνου. Περιλαμβάνει την μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου στο κάστρο της Φορτέτζας. Τα κτίρια που θα μελετηθούν είναι:

  1. Το κτίριο του Πυροβολικού
  2. Το κτίριο των Φυλακών του Ρέκτορα
  3. Το κτίριο Τζαμί Ιμπραήμ Χαν
  4. Το Επισκοπικό Μέγαρο
  5. Οι Αποθήκες Βόρειας πυλίδας Νότιου θόλου
  6. Οι Αποθήκες Βόρειας πυλίδας ΒΔ θόλου
  7. Η Πυριτιδαποθήκη

Οι μελέτες θα ανατεθούν από τη Δ/ση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.