Τι είναι αυτό που εξιστορούν πολλοί ότι βιώνουν μία κατάσταση την οποία είναι σαν να την έχουν ξαναζήσει;

Δείτε το σχετικό βίντεο από Εξόνιο

Δείτε επίσης:

Déjà vu - ήδη ιδωμένο

Το Deja Vu δεν αφορά μόνο την όραση!!