Έγινε αισθητός σε Σάμο και Κυκλάδες

Ο σεισμός έγινε αισθητός από τους κατοίκους πολλών νησιών στο κεντρικό Αιγαίο (Σάμος, Κυκλάδες κλπ)