Σήκωσε μετρητά και κοσμήματα και τα πούλησε σε ενεχυροδανειστήριο