Σημαντική παρέμβαση του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη στην πρώτη σύσκεψη εργασίας που οργάνωσε η ΚΕΔΕ, χθες Τρίτη, με τους Προέδρους των ΠΕΔ της χώρας.

Στη σύσκεψη τέθηκαν και συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον ευρύτερο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι συλλογικοί φορείς της, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και κοινωνικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών.

‘’ Την ανάγκη τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων ανέδειξε ο Γιάννης Κουράκης’’

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης κατά την τοποθέτησή του ανέδειξε την ανάγκη τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων από την ΕΕΤΑ .

Συμφωνήθηκε η επίσκεψη εκπροσώπων της ΕΕΤΑ στο Ηράκλειο με την προοπτική ίδρυσης τοπικού γραφείου κατάλληλα στελεχωμένου για να παρέχει υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ της Κρήτης.

Η ΠΕΔ Κρήτης θα συνδράμει προς την ίδια κατεύθυνση εάν διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες με την ενίσχυση των πόρων που διατίθενται προς αυτήν.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Κουράκης έθεσε το θέμα της αναβάθμισης της λειτουργίας των ΠΕΔ με την διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης τους με αξιόλογα στελέχη που θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται και να καταθέτουν προτάσεις, είτε στο επίπεδο Δήμου είτε σε διαδημοτική βάση.

Επιπλέον, πρότεινε τη δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης και επικοινωνίας ΚΕΔΕ - ΠΕΔ - Δήμων για την άμεση ενημέρωση και διαβούλευση επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης.

’Καθοριστικός ο ρόλος της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027’’

Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να συμβάλλουμε σαν αυτοδιοίκηση στην προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να υπάρξει συντονισμός για την προετοιμασία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) αλλά και για την επεξεργασία Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας εν όψει της επικαιροποίησης τους.

’Ολοκληρωμένη πρόταση ΠΕΔ Κρήτης για το Προσφυγικό’’

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το μεταναστευτικό απετέλεσε σημείο προβληματισμού λόγω των πιέσεων που ασκούνται από τις αυξημένες ροές της περασμένης περιόδου. Ο Γιάννης Κουράκης παρουσίασε συνοπτικά το επιτυχημένο μοντέλο διαχείρισης που έχει εφαρμοστεί στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ και ανέπτυξε τις προτάσεις της ΠΕΔ Κρήτης.

‘’Νέα κριτήρια στον τρόπο κατανομής των ΚΑΠ’’

Τέλος, ο Γιάννης Κουράκης αναφέρθηκε σε θέματα για την καταστατική θέση των αιρετών, της διεκδίκησης των παρακρατηθέντων πόρων για τους Δήμους, την κινητικότητα των υπαλλήλων ΟΤΑ , ενώ έκλεισε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο σημαντικό ζήτημα εξορθολογισμού των πόρων (ΚΑΠ) με βάση νέα αντικειμενικά κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων.