Σημειώθηκε αύξηση παραγγελιών και εσόδων

Αύξηση 8% στις παραγγελίεςκαι 4% στα έσοδα ανακοίνωσε για το γ’ τρίμηνο του έτους η Siemens.

Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες ανήλθαν στα €24.5 δισ. και τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €21.3 δισ. με έναν ισχυρό δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων στο 1.15 και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο σημείο ρεκόρ των €144 δισ.

Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 6% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκαν στα €1.9 δισ., κυρίως λόγω μειώσεων στις Διευθύνσεις Digital Industries και Power and Gas∙ το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων έπεσε στο 9,6%, εξαιτίας των αποζημιώσεων που πήραν 0.3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1.1 δισ. περιλαμβάνοντας ουσιαστικά καλύτερα αποτελέσματα πλην των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018∙ βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) €1.28 επιβαρύνθηκαν από €0.09 από αποζημιώσεις.

«Παρά το σημαντικά πιο αδύναμο περιβάλλον στις πιο σημαντικές από τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το έτος. Όπως αναφέρθηκε ήδη αρκετό καιρό πριν, γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί παράγοντες βλάπτουν ένα κατά τα άλλα θετικό επενδυτικό κλίμα. Ένας ισχυρός τομέας Μobility σε συνδυασμό με μια ορθή και ολοκληρωμένη εκτέλεση των έργων, θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις μας για το έτος», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.