Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό

Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της συνεργασίας στο ευρωπαϊκό έργο REGINA, συμμετείχε στο Διεθνές Εργαστήριο με θέμα το Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό, στην πόλη – λιμάνι Βίγκο στη βορειοδυτική Ισπανία.

Το Εργαστήριο επικεντρώθηκε στην προσομοίωση της οικοδόμησης μιας Κοινότητας Πρακτικής (CoP) μεταξύ των συμμετεχόντων ευρωπαϊκών παραθαλάσσιων περιφερειών προκειμένου να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στις εθνικές διαδικασίες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, με εστίαση στην αντιμετώπιση των αδύναμων ενδιαφερομένων πολιτών ή φορέων.

Ο κύριος στόχος του Εργαστηρίου ήταν η παροχή εργαλείων για να προσδιοριστούν οι βασικές πτυχές που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικής (CoP) σε ένα συγκεκριμένο επιλεγμένο θέμα, δηλαδή πως χτίζεται μια αποτελεσματική Διαβούλευση.

Επίσης στο Εργαστήριο συζητήθηκαν τα θέματα : της ανάγκης ύπαρξης τοπικά προσαρμοσμένων σχεδίων, πώς να βελτιωθεί η συμμετοχή των πιο αδύναμων ενδιαφερομένων πολιτών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Συγκεκριμένα θέματα – παραδείγματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Κοινότητες Πρακτικής (CoP) είναι η ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, (αυτό το παράδειγμα αναφέρθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με βάση την εμπειρία της πρόσφατης διαβούλευσης για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα στο Λασίθι), προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (άνοδος της στάθμης της θάλασσας και διάβρωση), βιώσιμος τουρισμός, υδατοκαλλιέργεια και αλιεία από την προοπτική του Θαλάσσιου Χωρικού Σχεδιασμού.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα και ο Μαρίνος Κριτσωτάκης Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η συνάντηση έγινε στο Λιμάνι Βίγκο που αποτελεί το μεγαλύτερο αλιευτικό λιμάνι της Ευρώπης, περιείχε ξενάγηση στο Μουσείο της Θάλασσας της Γαλικίας καθώς η αλιεία αποτελεί την κύρια οικονομία σε όλη την ομώνυμη ισπανική Περιφέρεια.

Επισημαίνεται ότι το θέμα του Θαλασσίου Χωρικού Σχεδιασμού αποτελεί πλέον ευρωπαϊκή υποχρέωση, που δυστυχώς η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση. Η ενημέρωση από άλλες χώρες με εμπειρία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι απολύτως ωφέλιμη για μια χώρα και μια Περιφέρεια που τώρα ξεκινούν την ενασχόληση τους με αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα στη Γαλικία (στη βορειοδυτική Ισπανία) χωροθέτησαν θαλάσσια αιολικά πάρκα διατηρώντας ανέπαφο ένα υφιστάμενο αερο-διάδρομο κίνησης/μετανάστευσης πουλιών και μετά το όριο των 6 ν.μ. εντός της ΑΟΖ που έχει όμως εγκριθεί και επιτρέπεται η εγκατάσταση τους. Η περίπτωση αυτή αποτελεί καλό παράδειγμα φιλο-περιβαλλοντικής και οικολογικής προσέγγισης και συμβατότητας με τα εθνικά θέματα.