ΣυνεδρίασηCRPM:Πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για αύξηση του προϋπολογισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

ΣυνεδρίασηCRPM:Πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για αύξηση του προϋπολογισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, εκπροσωπούμενη από τον Εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος διατελεί Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού δραστήριου Οργανισμού των Περιφερειών της Ευρώπης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 11 kai 12 Ιουνίου στην ιστορική πόλη της Αλβανίας, Σκόδρα, βόρεια των Τιράνων.

Στην προγραμματισμένη συνεδρίαση των Περιφερειών της Ευρώπης εκτιμήθηκε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και συμφωνήθηκε να υποβληθούν άμεσα στο νέο Ευρωκοινοβούλιο και στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις με στόχο την Συνοχή, τις Μεταφορές, τα Θαλάσσια Θέματα, την Ενέργεια και την Κλιματική Κρίση.

Κατά την συνεδρίαση παρουσιάστηκε μελέτη για τις πιθανές επιπτώσεις στις περιφέρειες από τα εναλλακτικά σενάρια διεύρυνσης της ευρωπαϊκής ένωσης στο μέλλον.

Ο Γιώργος Αλεξάκης προήδρευσε στην ενότητα συζήτησης για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και την αναθεώρηση του χάρτη επιλεξιμότητας τους, που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι για την υλοποίηση του απαιτείται τετραπλασιασμός του διατιθέμενου προϋπολογισμού.