Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ζητά την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου και τη λήψη μέτρων για την χρηματοδότηση τους - Ποια είναι τα μέτρα που ζήτησαν να ληφθούν άμεσα

Τα ανοικτά ζητήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση των μικρών καταλυμάτων παραθέτει σε επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος.

Ως προς τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, όπως αναφέρουν, οι προκαταβολές που δεν καταβλήθηκαν από τους tour operator τον Mάρτιο, οι κρατήσεις Μαΐου και Ιουνίου που ακυρώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και οι ακυρώσεις Ιουλίου και Αυγούστου που ακολούθησαν λόγω των νέων δεδομένων, είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια πολλών εσόδων.

Ωστόσο όμως επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν οικονομικά υγιείς την περίοδο προ- κορωνοϊού, στηριζόμενες στα έσοδα που αναμένανε από την φετινή τουριστική περίοδο, είχαν προβεί σε επενδύσεις με έκδοση τιμολογίων επί πιστώσει και αξιογράφων, τα οποία από 1η Ιουνίου είναι ληξιπρόθεσμα με κίνδυνο να σφραγιστούν ενώ οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Μέχρι πρότινος τον συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή την χρηματοδότηση αξιογράφων και τιμολογίων επενδυτικών σχεδίων σε εξέλιξη, εξυπηρετούσε το Πρόγραμμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, παρόλο που όπως αναφέραμε και στην υπ. αριθμ. 3087 / 12-6-2020 επιστολής μας, το σύνολο των αιτήσεων των επιχειρηματιών του κλάδου μας απορρίφθηκε από τις τράπεζες, με την αιτιολογία του περιορισμένου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Επιπροσθέτως στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ο τρόπος χρηματοδότησης άλλαξε και χορηγούταν σε μορφή δανείου χωρίς να απαιτούνται αξιόγραφα και τιμολόγια επενδυτικού σχεδίου, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων που κατατέθηκαν και ενδεχομένως όσα εξ αυτών εγκρίθηκαν, έγιναν από επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά, είτε για λόγους οικονομικής ασφάλειας, είτε για κάλυψη άλλων αναγκών, χωρίς να έχουν επενδυτικό σχέδιο σε εξέλιξη.

«Στη δυσκολότερη περίοδο που διανύουν οι επιχειρηματίες τουρισμού, θεωρούμε πως πρώτο μέλημα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η στήριξη των υγιή επιχειρήσεων που προαναφέραμε, οι οποίες με τα επενδυτικά τους σχέδια, στήριξαν την τοπική οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, θα πρέπει να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη, όπως και οι επιχειρήσεις με «κόκκινα δάνεια», αλλά χρειάζονται ρευστότητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πάγιες οικονομικές τους υποχρεώσεις (έξοδα συντήρησης, μισθοδοσίας, τήρησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου, ΔΕΚΟ κ.α.) και να επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, λαμβάνοντας δάνεια κίνησης».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ζητά την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου και τη λήψη μέτρων για την χρηματοδότηση τους. Συγκεκριμένα:

Ως προς τα στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια, όπως επισημαίνεται «παπό δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της αναστολής καταβολής δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, έως τον Μάρτιο 2021, που έχουν ως προσημείωση την Α΄ κατοικία.

Η προϋπόθεση αυτή, θεωρούμε πως καθιστά το μέτρο αυτό άδικο για τους επιχειρηματίες μικρών τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι στην πλειονότητα τους έχουν λάβει τέτοιων μορφών δάνεια, με προσημείωση όχι την Α΄ κατοικία αλλά την επιχείρηση τους ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο».

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, το μέτρο αυτό όπως εξετάζεται τώρα από την κυβέρνηση, ενδεχομένως να είχε θετική ανταπόκριση την προ-κορωνοϊου περίοδο αλλά όχι τώρα που οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19, έχουν ανατρέψει τα σχέδια των επιχειρηματιών.

«Κύρια μέριμνα του μέτρου αυτού κατά την άποψη μας θα πρέπει να είναι η ένταξη όλων των επιχειρηματιών του κλάδου μας, χωρίς να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που θα τους αποκλείουν από τη δυνατότητα να επωφεληθούν του μέτρου αυτού, αναστέλλοντας την καταβολή δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων για 12 μήνες, αφού τα έσοδα κάθε τουριστικής περιόδου αναμένονται μετά τα μέσα Ιουνίου», καταλήγει η επιστολή.