Στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools 2019 στην κατηγορία Καλές Πρακτικές στο Στόχο 2 (ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ) συμμετέχοντας με θέμα «Ενυδρειοπονία: Mια θρεπτική … Συμβίωση.» διακρίθηκε το Γυμνάσιο Aγίου Μύρωνα

Το σχολείο συμμετείχε στο διαγωνισμό του Bravo Schools, ενός θεσμού που προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση για τους 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αναδεικνύοντας κάθε χρόνο τις εργασίες που αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα.

Με τη συμμετοχή στο Bravo Schools, το σχολείο εντάσσεται στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ του ΟΗΕ (in action SGDs Schools Club) και γίνεται μέρος ενός παγκόσμιου Δικτύου Σχολείων!

Στην εργασία συμμετείχαν ο κ. Ευστάθιος Σαββίδης,καθηγητής Φυσικής, ο κ. Γιάννης Διαμαντάκης, καθηγητής Πληροφορικής και 30 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση της μεθόδου ενυδρειοπονικής καλλιέργειας μέσα από το πρίσμα του προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου και αναφέρεται σε ενότητες των μαθημάτων της βιολογίας, φυσικής και πληροφορικής.

Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες όσον αφορά στην καλλιέργεια φυτών, την εκτροφή ψαριών, τη δημιουργία σιφονιού με την εκμετάλλευση της ατμοσφαιρικής πίεσης, τη δημιουργία αυτοματισμών για το αυτόματο τάισμα των ψαριών, την άντληση νερού από το ενυδρείο στα τραπέζια φύτευσης και τον περιοδικό φωτισμό των φυτών για την ανάπτυξη τους.

Ο σκοπός είναι :

1.Τα παιδιά να ανακαλύψουν τις συμβιωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τριών διαφορετικών οργανισμών, όπως ψάρια (ετερότροφοι οργανισμοί), φυτά (αυτότροφοι οργανισμοί) και βακτήρια (αποικοδομητές).

2. Να κατανοήσουν την ανακύκλωση της ύλης στα βιοτικά περιβάλλοντα μέσα από τον κύκλο του αζώτου

3. Να ανακαλύψουν νέους τρόπους αειφόρου γεωργικής ανάπτυξης η οποία μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε πολύ μικρές αγροτικές εκτάσεις

4. Να παράξουν φυτά μειώνοντας το οικολογικό τους αποτύπωμα χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, με παράλληλη μείωση της χρήσης νερού άρδευσης και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Σημειώνεται πως η ενυδρειοπονία (Aquaponics) είναι μία βιώσιμη – συμβιωτική μέθοδος παραγωγής οργανικών τροφίμων (ψάρια & φυτά) που συνδυάζει την Υδατοκαλλιέργεια (ανάπτυξη υδρόβιων ζώων όπως ψάρια, γαρίδες, καραβίδες σε δεξαμενές) με την Υδροπονία (καλλιέργεια φυτών σε νερό, χωρίς χώμα).

Το σχολείο μας, εκτός από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό BRAVO SCHOOLS, έλαβε μέρος στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών, στο 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο Ηράκλειο καθώς και στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «OPEN SCHOOLS FOR SOCIETES-OSOS» .