Τομείς Βιολογικής & Οργανικής Καλλιέργειας και Αμπελουργίας & Οινολογίας

Η Χώρα μας διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους, που την καθιστούν έναν ιδανικό προορισμό για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Με αυτό ως δεδομένο και λόγω του μικρού σχετικά πληθυσμού της χώρας, θα πίστευε κανείς ότι οι θέσεις εργασίας του τομέα θα ήταν περιορισμένες, στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν ισχύει.

Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση των φυσικών προϊόντων μας από χώρες του εξωτερικού, καθώς και ο τρόπος ζωής και οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, αναδεικνύουν και προωθούν μια συνεχώς υγιεινότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον διαβίωση. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η συνεχής ανάγκη για παραγωγή περισσότερων φυσικών προϊόντων με μεθόδους σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτή η μεταστροφή στον τρόπο ζωής μας, δημιουργεί μία τεράστια ευκαιρία ταυτόχρονα για όλους όσους θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και τα τεχνολογικά εργαλεία που πλέον υπάρχουν, δίνουν προστιθέμενη αξία σε εκείνους που επιλέγουν να μελετήσουν και να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά, σήμερα. Οι σπουδαστές που επιλέγουν τώρα να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της γεωπονίας, αποκτούν ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των παλαιότερων συναδέλφων τους.

Κλάδος Γεωπονίας

Το Ι.Ι.Ε.Κ. Craftέχει επενδύσει στο κλάδο της Γεωπονίας και ιδιαίτερα στους τομείς: α) της Βιολογικής και Οργανικής Καλλιέργειας και β) της Αμπελουργίας και Οινολογίας.

Η βιολογική γεωργία δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος καλλιέργειας, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής, η οποία προϋποθέτει σεβασμό και κατανόηση της φύσης και των αναγκών της, παραγωγή χωρίς εξάντληση των φυσικών πόρων και σεβασμό στην υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή.

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου τα τελευταία χρόνια γύρω από τα θέματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της εξασφάλισης υγιεινών τροφών, απαλλαγμένων από «φυτοφάρμακα» και τοξικές ουσίες έχει φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη Βιολογική Γεωργία.

Εξάλλου, η συνεχής ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος στους καταναλωτές τροφίμων εναντίον της χρήσης «φυτοφαρμάκων» στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα των εντομοκτόνων.

Η άποψη αυτή που εκφράζεται και μέσα από την παγκόσμια ανησυχία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ενός οικολογικού κινήματος για μία γεωργική ανάπτυξη συμβατή με τη φύση, έχει οδηγήσει και κατευθύνει αναπόφευκτα την επιστημονική έρευνα στη δημιουργία νέας προσέγγισης στον τομέα των καλλιεργειών φυτικών ειδών που περικλείεται με τον όρο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».

Ο “Τεχνικός Βιολογικής και Οργανικής Καλλιέργειας” παράγει βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και εφαρμόζει καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναμικές καλλιέργειες, με σκοπό την αντικατάσταση και συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως:

Εξαιρετικές σπουδές

Λίγα λόγια για το Ι.Ι.Ε.Κ. Craft:

Για πάνω από 20 χρόνια (από το 2001) το Ι.Ι.Ε.Κ. Craft έχει καταφέρει να αποτελεί μια ιδανική αφετηρία για όλους τους σπουδαστές που επιθυμούν να κατακτήσουν μια περίοπτη θέση ανάμεσα στους καλύτερους επαγγελματίες. Παρέχοντας περισσότερες από 60 ειδικότητες σε 13 διαφορετικούς κλάδους σπουδών, έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

Ι.Ι.Ε.Κ. Craft
Τηλέφωνο: 2810 228963
Διεύθυνση: Συβρίτου 3, 71303 Ηράκλειο Κρήτης
Ε-mail: [email protected]
Site: www.iekcraft.gr

Visual-for-Paper-Ad-Draft2-1440x1560-2-945x1024.jpgVisual-for-Paper-Ad-Draft4-1440x1560-2-945x1024.jpgVisual-for-Paper-Ad-Draft6-1440x1560-2-945x1024.jpgVisual-for-Paper-Ad-Draft3a-1440x1560-2-945x1024.jpgVisual-for-Paper-Ad-Draft1a-1440x1560-2-945x1024.jpg