Τι αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε γνώση της ανωτέρω (η) σχετικής, η οποία προβλέπει την στελέχωση της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας Α΄ Σταθμού Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ., με έκτακτες μεταθέσεις συναδέλφων από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προσπάθειά μας, η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 με την πρότασή μας για κατάργηση του Κλιμακίου Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ. με έδρα τη Σούδα Χανίων και ίδρυση ΝΕΟΥ αντιστοίχου Σταθμού. Η πρότασή μας αυτή προωθήθηκε από την Ομοσπονδία μας άμεσα και σωστά τεκμηριωμένη στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία. Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους δημοσιεύθηκε σχετικό Π.Δ., το οποίο προέβλεπε την κατάργηση του Κλιμακίου Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ. με έδρα τη Σούδα Χανίων και ίδρυση ΝΕΟΥ αντιστοίχου Σταθμού. Τότε άμεσα η Ένωσή μας, απέστειλε σχετική επιστολή ,η οποία προωθήθηκε εκ νέου από την Ομοσπονδία μας, ζητώντας για τη ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑ αυτή Υπηρεσία, την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατασσομένων που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 1 εδάφ. β΄του Π.Δ. 100/2003 το οποίο προβλέπει ότι: «Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης, όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται ΝΕΑ. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον στη νέα Υπηρεσία μετατίθεται προσωπικό από

άλλη περιοχή μετάθεσης, αυτό προέρχεται από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους παραπάνω πίνακες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 14, 15 και 16 του παρόντος διατάγματος». Το αυτό ζητήσαμε και σε επιστολή τον Ιουνίο του 2020, καυτηριάζοντας το γεγονός ότι η νεοϊδρυθείσα αυτή Υπηρεσία ενισχύεται με δαπανηρές για τον κρατικό προϋπολογισμό αποσπάσεις αντί ΑΠΑΞ ,ΜΟΝΙΜΩΝ και ΑΔΑΠΑΝΩΣ για το Δημόσιο μεταθέσεων. Κατόπιν όλων αυτών φτάσαμε στην έκδοση της σημερινής διαταγής δικαιώνοντας πλήρως τον αγώνα μας.

Στην προσπάθειά μας αυτή έπρεπε να κάμψουμε λανθασμένες ενέργειες της προηγούμενης Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας με σκοπό να μη δημιουργηθούν υπηρεσιακά «δεδικασμένα». Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην…πολυδιαφημισμένη… αναδιάρθρωση του 2017 στα Χανιά, ιδρύθηκαν το Τμήμα Άμεσης Δράσης Χανίων και το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων χωρίς να πραγματοποιηθούν έκτακτες μεταθέσεις, ως προβλέπεται. Γιατί ; Μάλλον το ξέχασαν… Εν συνεχεία όμως όταν ιδρύθηκαν νέα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στη Στερεά Ελλάδα, τότε η Ηγεσία θυμήθηκε τις σχετικές διατάξεις για την πραγματοποίηση έκτακτων μεταθέσεων. Γιατί ; Θα γνωρίζει καλύτερα η τότε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία…

Στην προσπάθειά μας αυτή πέραν της σύνταξης και αποστολής επιστολών με σωστά τεκμηριωμένα επιχειρήματα στον κατάλληλό «συνδικαλιστικό» χρόνο, χρειάστηκαν ακόμα δεκάδες επιστολές στους Βουλευτές του Νομού Χανίων αλλά και αυτοπρόσωπες παρουσίες του Προέδρου της Ένωσής μας αλλά και του υπολοίπου Προεδρείου στην Αθήνα, με σκοπό την εξασφάλιση του στόχου μας, που δεν ήταν άλλος από την πραγματοποίηση εκτάκτων μεταθέσεων στην πόλη μας από άλλες Δ.Α. της Χώρας.

Για το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε θερμά τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη για την αμέριστη συμπαράσταση αλλά και τήρηση των υποσχέσεων του. Το ίδιο οφείλουμε να πράξουμε και για τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη Ντζιοβάρα. Τέλος ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόριο Γερακαράκο για την κατάλληλα τεκμηριωμένη προώθηση των επιχειρημάτων μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία.

Αναμένουμε τους νέους μας συναδέλφους από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας με σκοπό να τους καλωσορίσουμε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, καθώς η Ένωσή μας αποδεικνύει ότι προσπαθεί να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της.