Στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος Erasmus ΚΑ2 με τίτλο « Αnother hike another history » 3 μαθητές του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου και δυο συνοδοί καθηγητές συμμετείχαν στην συνάντηση σχολείων από την Ισπανία, Πορτογαλία, Εσθονία, και Γαλλία.

Η Συνάντηση έλαβε χώρα στην Μαρτινίκα όπου και υλοποιήθηκαν με επιτυχία όλες οι δραστηριότητες τις οποίες είχε οργανώσει το Γαλλικό σχολείο υποδοχής.

Ο Γενικότερος σκοπός του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές να αναπτύξουν γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και να φέρουν σε επαφή εκπαιδευτικούς και μαθητές από όλη την Ευρώπη.

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είχαν στόχο να εμπλέξουν τους μαθητές σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο σχετικές με την πεζοπορία και οι οποίες με μια διαθεματική οπτική θα δημιουργήσουν γνωστικά ερεθίσματα στους μαθητές σε διαφορετικές θεματικές ενότητες οι όποιες σχετίζονται με την ιστορία, τη Βιολογία, τη φυσική αγωγή ακόμα και με την θρησκεία.

Το σχολείο υποδοχής το οποίο έδρευε στην νήσο Μαρτινίκα στην Καραϊβική οργάνωσε μια εξαιρετική συνάντηση και παρείχε στους μαθητές και τους καθηγητές φιλοξενία υψηλού επιπέδου .