Μέ θλίψη πληροφορήθηκα σήμερα τήν ἐκδημία τοῦ Ἐκδότη τῆς Θεσσαλονίκης Ἀναστασίου Κυριακίδη.

Ἔχοντας συνεργαστεῖ μαζί του γιά τήν ἔκδοση πονημάτων μου εἶχα τήν εὐκαιρία νά γνωρίσω τόν ἄνθρωπο πού ἀγάπησε εὐζήλως τήν ἐκδοτική του ἀποστολή.

Διάβαζε τίς ἐκδόσεις του καί εἶχε γνώμη καί ἄποψη γιά τόν χαρακτήρα πού ἤθελε νά δώσει στήν ἐκδοτική του προσφορά.

Γεννήθηκε στό Περίβλεπτο Δράμας (24 Φεβρουαρίου 1945), ἀλλά ξαναγιεννιόταν στήν Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου.

Περιέβλεπε κι ὁ ἴδιος πάντα μέ ἀγάπη τό Περίβλεπτο. Περίβλεπτο καί Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου, ἔχω τή γνώμη, τά ἕνωνε ἀδιαίρετα μέσα του.

Τόν ἀποχαιρετῶ μέ δικά του γράμματα (ἀπό τό βιβλίο του «Αὐτά ἔγιναν-Ἀρ’ ἀτά ἐγένταν», Θεσσαλονίκη 2016, σ. 34) ἐφόσον κι ἐγώ ἤμουν τότε, ὅταν τό ἔγραφε, καί πάντα μένω ὑποστηρικτής τοῦ ὅτι πρέπει νά γράφουμε τά πράγματά μας μέ γράμματα, γιά νά γνωρίζουν τό πνεῦμα τους τά παιδιά μας.

«Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1961 γράφτηκα στό νυχτερινό παράρτημα τοῦ Α΄ Γυμνασίου Ἀρρένων, πού σύντομα αὐτονομήθηκε καί ὀνομάστηκε Ἑσπερινό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης καί μετεστεγάστηκε στό κτίριο τοῦ Ε΄ Γυμνασίου Ἀρρένων στήν ὁδό Κριεζώτου.

Κατά τή διάρκεια τῆς φοίτησής μου στό Ἑσπερινό Γυμνάσιο καί γιά ἕνα διάστημα ἔμεινα στήν ὁδό Γραβιᾶς, γιά νά εἶμαι κοντά στό σχολεῖο μου.

Τότε ἡ κυρία Παρασκευή, πού ἐργαζόταν ὡς καθαρίστρια στήν Ἀνωτέρα Σχολή πολέμου καί ἦταν φίλη καί γνωστή τῆς σπιτονοικοκυρᾶς μου, διαπίστωσε πώς τίς παγερές αὐτές ἡμέρες πήγαινα τά ἀπογεύματα στό σχολεῖο χωρίς παλτό καί ἀποφάσισε, μέ τό δῶρο τῶν Χριστουγέννων πού ἔλαβε, νά μοῦ κάνει δῶρο ἕνα παλτό. Μέ πολύ λεπτότητα μοῦ τό πρότεινε καί μέ συνόδευσε στό κατάστημα, σάν μητέρα, καί μοῦ ἀγόρασε ἕνα παλτό. Τήν θυμᾶμαι πάντα μέ εὐγνωμοσύνη. Πιστεύω πώς καί αὐτό τό γεγονός συνέβαλε θετικά στή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα μου».

Ὁ Ἀναστάσιος Κυριακίδης ἀγάπησε τήν ἔκδοση θεολογικῶν βιβλίων καί ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση σέ αὐτή τήν προοπτική μήν ἀφήνοντας, μάλιστα, ὀρφανά στόν δρόμο, «δίχως παλτό», τά ἐκδοτικά δημιουργήματα τοῦ ἄλλου μεγάλου ἐκδότη τῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ μακαρίας μνήμης Παναγιώτη Πουρναρᾶ.

Ἰωάννης Κουρεμπελές

[](#)[](#)