Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης και ολοκληρώνει την υπάρχουσα υποδομή του Εργαστηρίου, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το κόστος και τον χρόνο για την κατασκευή ιατρικού υλικού και αναλωσίμων από βιοσυμβατά υλικά.

Παραλήφθηκε από το προσωπικό του “Εργαστηρίου Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής” του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ εξειδικευμένος εξοπλισμός προετοιμασίας και εξώθησης σε υψηλές θερμοκρασίες (extruding) πλαστικού για βιοσυμβατά πολυμερή υλικά.

Ταυτόχρονα επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό την επάρκεια του Εργαστηρίου και του Ιδρύματος, αφού παρέχεται η δυνατότητα για χρήση και κατασκευή με τα πιο προηγμένα βιοσυμβατά πολυμερή, τα οποία είναι κατάλληλα ακόμα και για την απευθείας κατασκευή μοσχευμάτων. Σημειώνεται, ότι το “Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής” στην αρχική περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, κατασκεύασε περίπου 2.000 προστατευτικές μάσκες, τις οποίες διέθεσε δωρεάν, κυρίως στο δημόσιο σύστημα υγείας της Κρήτης μέσω της 7ης ΔΥΠΕ Κρήτης, αλλά και στο ιδιωτικό σύστημα υγείας.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της δωρεάς η απόκτηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού καθιστά το Εργαστήριο περισσότερο έτοιμο να συμβάλει σε ανάγκες που πιθανόν θα προκύψουν και να μπορεί να παρέχει επιπλέον υποστήριξη σε θέματα Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής, εφόσον και όπου απαιτηθεί, ειδικά καθώς διαφαίνεται μια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων.

Η διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα ήθελε να ευχαριστήσει συνολικά την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση της δωρεάς και για την έμπρακτη υποστήριξή της στην ανάπτυξη και ανάδειξη των δυνατοτήτων του ΕΛΜΕΠΑ.