Μια άκρως εποικοδομητική συνεργασία, είχε σήμερα (17/9) ο νέος αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Θωμάς Χαριτάκης, με την πρόεδρο του ΚΑΠΗ κ. Αθηνά Μαρνέλου, την μέχρι σήμερα πρόεδρο του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν κ. Πόπη Παγκάλου καθώς και με τα μέλη του κέντρου, επιχειρώντας αρχικά να καταδειχθεί η βούληση της δημοτικής αρχής για την στήριξη των συγκεκριμένων δομών σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη και επιπλέον να υπάρξει καταγραφή των υπαρχουσών αναγκών και αιτημάτων προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα.

Ο κ. Χαριτάκης, με αφορμή την πολυάριθμη συμμετοχή των μελών του Κέντρου, στην συγκεκριμένη συνάντηση, δήλωσε ότι συνεπικουρούμενος από τους υπαλλήλους του δήμου, θα μεριμνήσει, ώστε η παραμονή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στους συγκεκριμένους χώρους να είναι ευχάριστη και δημιουργική.

Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι αν και υπήρξε πρόταση και σχετικός διαγωνισμός για την μετεγκατάσταση του ΚΑΠΗ σε άλλο χώρο, ωστόσο με την σύμφωνη γνώμη των μελών και της διοίκησης του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε η παραμονή στο κτίριο το οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι πρόκειται για οίκημα το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη και μάλιστα σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Ήδη από τις πρώτες μέρες παράληψης των καθηκόντων μας - όπως έκανε γνωστό - υπήρξε μέριμνα για την βελτίωση τόσο του φωτισμού, όσο και της αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με την λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η πρόεδρος του ΚΑΠΗ κ. Αθηνά Μαρνέλου, υπογραμμίζοντας ότι το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, αποτελεί μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους τους ηλικιωμένους, παρουσίασε τις εβδομαδιαίες δράσεις των μελών, που πραγματικά εκπλήσσουν γιατην πρωτοτυπία τους.