Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την ένταξη στο πρόγραμμα LEADER των παρακάτω έργων:

Και για τα δύο ανωτέρω έργα δρομολογούνται οι διαγωνιστικές διαδικασίες .