Στο σπίτι συσκευασμένες για παράδοση οι ποσότητες χασίς