Ειδική συνεδρίαση πραγματοποιείται στο δήμο Κισσάμου, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα της Κοινότητας Δραπανιά, με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2020.

Μία ώρα νωρίτερα, στις 19.00, το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει για τα εξής θέματα:

 1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019. (Απόφαση Οικ.Επιτροπής).
 2. Επικαιροποίηση της υπ.αρ.238/2015 απόφασης Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής τελών καθ/τας & φωτισμού .Απόφαση 176/2019 Οικ.Επιτροπής.
 3. Επικαιροποίηση της υπ.αρ.266/2016 απόφασης Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης-άρδευσης –αποχέτευσης. Απόφαση 177/2019 Οικ.Επιτροπής.
 4. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για δαπάνες θέρμανσης .(λειτουργικές δαπάνες).
 5. Εγκριση της υπ.αρ.35/2019 απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου).
 6. Ορισμός υπευθύνου Πράξης .-Ορισμός ομάδας έργου.
 7. Παράταση εκτέλεσης έργου έως 17-3-2020.
 8. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου
 9. Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου .
 10. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Βουλγάρω στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουλγάρω.
 11. Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Κισσάμου.
 12. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2020.
 13. Σύσταση επιτροπής για θέματα Σχεδίου Πόλεως.