Ώρα για … αποζημιώσεις για τους δικαιούχους της παράκαμψης Τοπολίων. Όπως ενημερώνει ο δήμος Κισσάμου, οι δικαιούχοι αποζημιώσεων της παράκαμψης Τοπολίων πρέπει να απευθυνθούν στους δικηγόρους τους για να εισπράξουν της αποζημιώσεις που δικαιούνται.