Υπογράφηκε σήμερα στα γραφεία του Λιμ. Ταμείου Ν. Χανίων, μεταξύ του Προέδρου του Λ.Τ.Ν.Χ. και του αναδόχου ΄Μαραβελάκη Σταύρου΄ η σύμβαση για την κατασκευή του έργου με τίτλο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΄ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ΄, ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - Χρήση 2017, προυπολογισμου μελέτης 153.500 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από ιδίους πόρους του Λ.Τ.Ν.Χ.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, αποτελεί την Δεύτερη (2Η) φάση της συνολικής μελέτης συντήρησης – διαμόρφωσης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών του λιμενίσκου ΄ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ΄.

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :

1. Ενίσχυση της υπάρχουσας εξωτερικής ελλιπούς θωράκισης του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους για την κατασκευή πλήρους και ολοκληρωμένης διατομής.

2. Διαμορφώσεις των υφιστάμενων χερσαίων χώρων (με επίστρωση σκυροδέματος).

3. Αποκατάσταση υφιστάμενων κρηπιδοτοίχων, με τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα

Με τα προτεινόμενα έργα επιτυγχάνεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του λιμενίσκου και η ασφάλεια των πολυάριθμων χρηστών του.