ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ναπαρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας για όλους τους δημότες
Με αφορμή την αυξανόμενη εξάπλωση κρουσμάτων του «νέουκορονοϊού» και στην Ελλάδα, ζητάμε να ληφθούν από τη δημοτική αρχή όλα τααπαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία δημοτών, εργαζομένων,μαθητών, γονιών.Ζητάμε να ασκηθεί πίεση για έκτακτη χρηματοδότηση τωνσχολικών επιτροπών, να εξασφαλισθεί η καθαριότητα σχολείων σε όλη τη διάρκειατης λειτουργίας τους, σε Νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, να υπάρχουνσαπούνια, αντισηπτικά κλπ.
Αντίστοιχα μέτρα να ληφθούν στις υπηρεσίες του Δήμου και σεόλους τους δημοτικούς χώρους.Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού,ιδιαίτερα των εργαζόμενων στην υπηρεσία καθαριότητας.Να εξασφαλιστεί η προμήθεια όλων των ενδεικνυόμενων υλικώνπροφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κλπ.).Ακόμη να προσληφθείάμεσα γιατρός εργασίας και να επιταχυνθεί ο προγραμματισμένος προληπτικόςεμβολιασμός των εργαζομένων του δήμου.Να απαιτηθεί από την κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτραπροκειμένου να στελεχωθούν πλήρως όλα τα δημόσια Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και το ΕΚΑΒ. Ναανοίξουν όλες οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ.Να απαιτηθεί από το KΤΕΛ η αύξηση των δρομολογίων του γιααποφυγή του συνωστισμού, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.
Τέλος,χρειάζεται να υπάρξει άμεσα ενημέρωση του δημοτικούσυμβουλίου για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τον προγραμματισμό που έχειτεθεί.
Συμεωνίδης Συμεών
Δημοτικός σύμβουλος Σητείας

Πηγή : SitiaFm 95.5