Από το Δ.Ο.Κ.Α.Σ.ανακοινώνεται ότι για τη συμμετοχή στον 40οΙωαννίδειο Δρόμο στιςκατηγορίες κάτω των 18 ετών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι: - είτε η προσκόμιση πιστοποιητικούεμβολιασμού κατά Covid 19 - είτε η δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (self test). Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ ΛυμπερίουΚωνσταντίνος