Σήμερα Τετάρτη 31 Ιουλίου, στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι, στα πλαίσια διαμαρτυρίας των κατοίκων της Τ.Κ.Μεσκλών, υπήρξε συνάντηση τους με το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έγινε εκτενή συζήτηση για τα θέματα που κατέθεσαν στο ψήφισμα τους, αλλά και τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος.
Κατά τη διεξοδική συζήτηση έγινε αναλυτική παράθεση των ενεργειών του Δήμου κατά το προηγούμενο διάστημα,όπου απασχολήθηκαν μηχανήματα έργου για εκατοντάδες ώρες στην Τ.Κ. Μεσκλών. Επίσης ενημερώθηκαν ότι υπάρχει σε εξέλιξη μίσθωση μηχανημάτων , μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που περατώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και υπογράφηκε σχετική Σύμβαση με τον ανάδοχο .

Το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματισθεί τόσο στα Μεσκλά όσο και σε άλλα χωριά του Δήμου, παρεμβάσεις σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν.