Τετάρτη 04/09/2019 - Άλσος Χλουβεράκη
Ωρα : 20:00 Συμβολική είσοδος εράνου 5€