Αύριο Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με στόχο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λειτουργία Δημοτικής χορωδίας Δήμου Βιάννου «Στάθης Μάστορας»

2. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά : «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΡΘΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

3. Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020 , 2021 και 2022

4. Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»

5. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»

6. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Βιάννου , με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»

7. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»

8. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Β)»

9. Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών»»

11. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Διαμόρφωση & τυποποίηση διαδικασιών & εσωτερικών δικλείδων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου»

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση-Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων πλατείας Αμιρών»

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για το έργο «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β Δήμου Βιάννου (Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες)»

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Διαμόρφωση πλατείας Αμιρών»

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Πλαστικοποίηση φωτογραφιών μουσείου Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου»

16. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου» και την «Προμήθεια Ημιφορτηγών στην υπηρεσία ύδρευσης»