Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος… αναλαμβάνει πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ!