Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τα υποβαθμισμένα σχολεία